Usnesení PS č. 1237

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení (26. května 2016)

Související sněmovní tisky

731 Protokol o udržitel. dopr. k Rám. úml. o ochr. v Karpatech
ISP (příhlásit)