Usnesení PS č. 1234

k výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2014 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2014 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 643/ (26. května 2016)

Související sněmovní tisky

643 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2014
ISP (příhlásit)