Usnesení PS č. 1189

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - prvé čtení (20. dubna 2016)

Související sněmovní tisky

764 Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související
ISP (příhlásit)