Usnesení PS č. 1158

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení (13. dubna 2016)

Související sněmovní tisky

689 Novela z. o sociálních službách
ISP (příhlásit)