Usnesení PS č. 1120

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení (10. března 2016)

Související sněmovní tisky

434 Doh. mezi ČR a Cookovými ostr. o vým. inf. v daň. záležit.
ISP (příhlásit)