Usnesení PS č. 1119

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení (10. března 2016)

Související sněmovní tisky

720 Dohoda mezi ČR a Mezinár. org. krim. policie INTERPOL
ISP (příhlásit)