Usnesení PS č. 1034

k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 664/ (18. prosince 2015)

Související sněmovní tisky

664 Změna usn.vlády č. 850 k návrhu na půs.sil MO v zahr oper.
ISP (příhlásit)