Usnesení PS č. 1032

k souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014 /sněmovní tisk 446/ (17. prosince 2015)

Související sněmovní tisky

446 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014
ISP (příhlásit)