Sněmovní tisk 989/0, část č. 1/6
Novela z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodáv.na trh - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t098900.pdf (Dokument PDF, 335 KB)t098900.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0989a0.pdf (Dokument PDF, 292 KB)t0989a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0989b0.pdf (Dokument PDF, 396 KB)t0989b0.docx (Dokument DOCX, 36 KB)

Rozesláno poslancům

13. prosince 2016 v 15:25
ISP (příhlásit)