Sněmovní tisk 957/0, část č. 1/4
Novela z. o registrovaném partnerství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t095700.pdf (Dokument PDF, 434 KB)t095700.docx (Dokument DOCX, 123 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0957a0.pdf (Dokument PDF, 183 KB)t0957a0.doc

Rozesláno poslancům

8. listopadu 2016 v 17:14
ISP (příhlásit)