Sněmovní tisk 943/0, část č. 1/4
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t094300.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t094300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0943a0.pdf (Dokument PDF, 179 KB)t0943a0.doc

Rozesláno poslancům

26. října 2016 v 11:28
ISP (příhlásit)