Sněmovní tisk 906/0
Novela z. o některých přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t090600.pdf (Dokument PDF, 193 KB)t090600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0906a0.pdf (Dokument PDF, 155 KB)t0906a0.doc

Rozesláno poslancům

14. září 2016 v 10:35
ISP (příhlásit)