Sněmovní tisk 894/0
Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t089400.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t089400.doc
Důvodová zpráva  
t0894a0.pdf (Dokument PDF, 529 KB)t0894a0.doc
Text v českém jazyce  
t0894b0.pdf (Dokument PDF, 441 KB)t0894b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0894c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0894c0.doc
Další  
t0894d0.pdf (Dokument PDF, 136 KB)t0894d0.doc

Rozesláno poslancům

23. srpna 2016 v 10:41
ISP (příhlásit)