Sněmovní tisk 866/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086600.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t086600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0866a0.pdf (Dokument PDF, 313 KB)t0866a0.doc

Rozesláno poslancům

14. července 2016 v 11:04
ISP (příhlásit)