Sněmovní tisk 791/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t079100.pdf (Dokument PDF, 252 KB)t079100.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0791a0.pdf (Dokument PDF, 285 KB)t0791a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

22. dubna 2016 v 13:36
ISP (příhlásit)