Sněmovní tisk 725/0, část č. 1/4
Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t072500.pdf (Dokument PDF, 403 KB)t072500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0725a0.pdf (Dokument PDF, 224 KB)t0725a0.doc

Rozesláno poslancům

17. února 2016 v 16:05
ISP (příhlásit)