Sněmovní tisk 545/0
Novela z. o podpoře malého a středního podnikání

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054500.pdf (Dokument PDF, 319 KB)t054500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0545a0.pdf (Dokument PDF, 258 KB)t0545a0.doc

Rozesláno poslancům

10. července 2015 v 12:28
ISP (příhlásit)