Sněmovní tisk 487/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048700.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t048700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0487a0.pdf (Dokument PDF, 245 KB)t0487a0.doc

Rozesláno poslancům

21. května 2015 v 15:03
ISP (příhlásit)