Sněmovní tisk 482/0
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t048200.pdf (Dokument PDF, 93 KB)t048200.doc
Důvodová zpráva  
t0482a0.pdf (Dokument PDF, 138 KB)t0482a0.doc
Text v českém jazyce  
t0482b0.pdf (Dokument PDF, 85 KB) 
t0482c0.pdf (Dokument PDF, 10 MB) 
Text v jiném jazyce  
t0482d0.pdf (Dokument PDF, 263 KB) 
t0482e0.pdf (Dokument PDF, 752 KB) 
Další  
t0482f0.pdf (Dokument PDF, 753 KB)t0482f0.doc
t0482g0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0482g0.doc

Rozesláno poslancům

11. května 2015 v 15:17
ISP (příhlásit)