Sněmovní tisk 457/0, část č. 1/8
Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisování

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t045700.pdf (Dokument PDF, 186 KB)t045700.doc
Důvodová zpráva  
t0457a0.pdf (Dokument PDF, 357 KB)t0457a0.doc
Text v českém jazyce  
t0457b0.pdf (Dokument PDF, 231 KB)t0457b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0457c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0457c0.doc

Rozesláno poslancům

13. dubna 2015 v 15:19
ISP (příhlásit)