Sněmovní tisk 406/0, část č. 1/4
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040600.pdf (Dokument PDF, 553 KB)t040600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0406a0.pdf (Dokument PDF, 397 KB)t0406a0.doc

Rozesláno poslancům

19. února 2015 v 16:24
ISP (příhlásit)