Sněmovní tisk 39/0, část č. 1/4
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003900.pdf (Dokument PDF, 72 KB)t003900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0039a0.pdf (Dokument PDF, 50 KB)t0039a0.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2013 v 10:06
ISP (příhlásit)