Sněmovní tisk 368/0
Novela z. o přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t036800.pdf (Dokument PDF, 644 KB)t036800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0368a0.pdf (Dokument PDF, 541 KB)t0368a0.doc

Rozesláno poslancům

9. prosince 2014 v 15:37
ISP (příhlásit)