Sněmovní tisk 31/0, část č. 1/4
Novela z. o archivnictví a spisové službě - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003100.pdf (Dokument PDF, 310 KB)t003100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0031a0.pdf (Dokument PDF, 291 KB)t0031a0.doc

Rozesláno poslancům

29. listopadu 2013 v 14:58
ISP (příhlásit)