Sněmovní tisk 261/0
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t026100.pdf (Dokument PDF, 733 KB)t026100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0261a0.pdf (Dokument PDF, 337 KB)t0261a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0261b0.pdf (Dokument PDF, 635 KB)t0261b0.doc

Rozesláno poslancům

3. července 2014 v 16:40
ISP (příhlásit)