Sněmovní tisk 215/0
Novela z. o spotřebních daních - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t021500.pdf (Dokument PDF, 253 KB)t021500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0215a0.pdf (Dokument PDF, 187 KB) 
Návrhy vyhlášek  
t0215b0.pdf (Dokument PDF, 145 KB) 
Kompatibilita s právem EU  
t0215c0.pdf (Dokument PDF, 147 KB) 

Rozesláno poslancům

29. května 2014 v 11:39
ISP (příhlásit)