Sněmovní tisk 112/0
Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t011200.pdf (Dokument PDF, 66 KB)t011200.doc
Důvodová zpráva  
t0112a0.pdf (Dokument PDF, 94 KB)t0112a0.doc
Text v českém jazyce  
t0112b0.pdf (Dokument PDF, 403 KB)t0112b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0112c0.pdf (Dokument PDF, 388 KB)t0112c0.doc
Další  
t0112d0.pdf (Dokument PDF, 180 KB)t0112d0.doc

Rozesláno poslancům

29. ledna 2014 v 11:24
ISP (příhlásit)