Sněmovní tisk 1093/0, část č. 1/11
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t109300.pdf (Dokument PDF, 57 KB)t109300.docx
Důvodová zpráva  
t1093a0.pdf (Dokument PDF, 112 KB)t1093a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)
Text v českém jazyce  
t1093b0.pdf (Dokument PDF, 265 KB)t1093b0.docx (Dokument DOCX, 49 KB)
Text v jiném jazyce  
t1093c0.pdf (Dokument PDF, 283 KB) 
Další  
t1093d0.pdf (Dokument PDF, 457 KB)t1093d0.doc
t1093e0.pdf (Dokument PDF, 404 KB)t1093e0.doc

Rozesláno poslancům

12. dubna 2017 v 17:31
ISP (příhlásit)