Sněmovní tisk 104/0
Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t010400.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t010400.doc
Důvodová zpráva  
t0104a0.pdf (Dokument PDF, 176 KB)t0104a0.doc
Text v českém jazyce  
t0104b0.pdf (Dokument PDF, 340 KB)t0104b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0104c0.pdf (Dokument PDF, 350 KB)t0104c0.doc

Rozesláno poslancům

22. ledna 2014 v 16:30
ISP (příhlásit)