Usnesení PS č. 969

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/4/ - vrácenému Senátem (20. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

371 Novela z. o rozhodčím řízení
ISP (příhlásit)