Usnesení PS č. 962

k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení (16. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

395 Novela z. o obcích
ISP (příhlásit)