DBStr: informix:host=172.16.16.221; service=14010; database=poslanci; server=ifxsec; protocol=onsoctcp; EnableScrollableCursors=1; DB_LOCALE=cs_cz.8859-2@sis; CLIENT_LOCALE=cs_cz.8859-2@sis;
Virtual ./g/pre_html.txt TT %Y-%m-%d %H:%M:%S, 2021-10-28 00:15:25DTC 2021-10-28, Y-m-j, j, 28 DTC 2021-10-28, Y-m-j, m, 10 DTC 2021-10-28, Y-m-j, Y, 2021 XX 2021-10-28 00:15:25, [12, 19] XY 00:15:25 XX 00:15:25, [1, 2] XY 00 XX 00:15:25, [4, 8] XY 15:25 RunningF frun702
Try frun702_queryNo query for frun702
RunningF fgv702
Try fgv702_queryQuery qgv702
TT > select d.id_doc from dokument d where d.id_org_obd = 170 and d.id_typ = 8 and d.id_org = 170 and d.cislo = 826 and d.status in (1) and d.cnt_this = 1 order by d.prior, d.file < > select d.id_doc from dokument d where d.id_org_obd = 170 and d.id_typ = 8 and d.id_org = 170 and d.cislo = 826 and d.status in (1) and d.cnt_this = 1 order by d.prior, d.file < QQ select d.id_doc from dokument d where d.id_org_obd = 170 and d.id_typ = 8 and d.id_org = 170 and d.cislo = 826 and d.status in (1) and d.cnt_this = 1 order by d.prior, d.file PreExecute PostExecute TT >75821< >75821< RunnTX fgv702 104.36797142029 RunnTX frun702 104.42996025085 RunningF fpreidd
Try fpreidd_queryNo query for fpreidd
RunningF fgetidd
Try fgetidd_queryQuery qgetidd
TT > select d.* from dokument d where d.id_doc = 75821 and d.status in (1) < > select d.* from dokument d where d.id_doc = 75821 and d.status in (1) < QQ select d.* from dokument d where d.id_doc = 75821 and d.status in (1) PreExecute PostExecute TT >75821< >75821< TT >8< >8< TT >2011-11-09 15:10:54< >2011-11-09 15:10:54< TT >U0826.doc< >U0826.doc< TT >/eknih/cdrom/2010ps/eknih/2010ps/usneseni/25SCHUZE< >/eknih/cdrom/2010ps/eknih/2010ps/usneseni/25SCHUZE< TT >826< >826< TT >k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějąích předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluľbách, ve znění pozdějąích předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějąích předpisů, a daląí související zákony /sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutému Senátem < >k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutému Senátem < TT >170< >170< TT >170< >170< TT >0< >0< TT >26112< >26112< TT >25< >25< TT >0< >0< TT >1< >1< TT >1< >1< TT >1< >1< TT >2011-11-09< >2011-11-09< TT >2< >2< TT >6. listopadu 2011< >6. listopadu 2011< TT >15:53:05< >15:53:05< TT >1< >1< TT >1< >1< TT >0< >0< TT >0< >0< TT >0< >0< TT >1< >1< TT >211211< >211211< TT >1< >1< TT >133193< >133193< RunningF fgetfileicon
Try fgetfileicon_queryNo query for fgetfileicon
RunnTX fgetfileicon 0.02598762512207 RunningF fgetfileicon
Try fgetfileicon_queryNo query for fgetfileicon
RunnTX fgetfileicon 0.0081062316894531 RunnTX fgetidd 17.858028411865 RunningF fr703a
Try fr703a_queryNo query for fr703a
RunnTX fr703a 0.023841857910156 RunnTX fpreidd 17.940044403076 RunningF fxpsp
Try fxpsp_queryNo query for fxpsp
RunningF fgetwp
Try fgetwp_queryQuery qgetwp
TT > select w.* from cms_web_page w where w.k = 703 < > select w.* from cms_web_page w where w.k = 703 < QQ select w.* from cms_web_page w where w.k = 703 PreExecute PostExecute Try fgetwp_empty RunnTX fgetwp 2.6810169219971 Usnesení PS č. 826RunningF fgetgeurl
Try fgetgeurl_queryQuery qgetgeurl
TT > select * from eknih_url where id_org = 170 < > select * from eknih_url where id_org = 170 < QQ select * from eknih_url where id_org = 170 PreExecute PostExecute TT >170< >170< TT >2010ps< >2010ps< TT >/2010ps < >/2010ps < TT >2< >2< TT >3< >3< RunnTX fgetgeurl 2.9251575469971 Virtual ./g/da/h_1.txt

Usnesení PS č. 826

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutému Senátem (6. listopadu 2011)

RunningF fasideidd
Try fasideidd_queryNo query for fasideidd
RunningF fgpreblock
Try fgpreblock_queryNo query for fgpreblock
RunnTX fgpreblock 0.0090599060058594 RunningF fctrel
Try fctrel_queryQuery qctrel
TT >select t.ct, t.nazev_tisku, t.id_org_obd, t.id_tisk, t.id_druh from tisk t, dokument_tt dt where dt.id_doc = 75821 and t.id_tisk = dt.id_tisk order by 1 < >select t.ct, t.nazev_tisku, t.id_org_obd, t.id_tisk, t.id_druh from tisk t, dokument_tt dt where dt.id_doc = 75821 and t.id_tisk = dt.id_tisk order by 1 < QQ select t.ct, t.nazev_tisku, t.id_org_obd, t.id_tisk, t.id_druh from tisk t, dokument_tt dt where dt.id_doc = 75821 and t.id_tisk = dt.id_tisk order by 1 PreExecute PostExecute TT >372< >372< TT >Novela z. o pomoci v hmotné nouzi< >Novela z. o pomoci v hmotné nouzi< TT >170< >170< TT >32748< >32748< TT >1< >1< Try fctrel_first

Související sněmovní tisky

372 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Try fctrel_last
RunnTX fctrel 16.80588722229 RunningF feureld
Try feureld_queryQuery qeureld
TT > select e.* from dokument_eu et, eudoc e where et.id_doc = 75821 and et.id_eudoc = e.id_eudoc order by e.rok, e.cislo < > select e.* from dokument_eu et, eudoc e where et.id_doc = 75821 and et.id_eudoc = e.id_eudoc order by e.rok, e.cislo < QQ select e.* from dokument_eu et, eudoc e where et.id_doc = 75821 and et.id_eudoc = e.id_eudoc order by e.rok, e.cislo PreExecute PostExecute RunnTX feureld 5.9008598327637 RunningF fgpostblock
Try fgpostblock_queryNo query for fgpostblock
RunnTX fgpostblock 0.010967254638672 RunnTX fasideidd 22.802114486694

RunnTX frxpsp 23.052930831909 Virtual ./g/da/em_1.txt
Virtual ./g/da/e_2.txt

ISP (příhlásit)