Usnesení PS č. 792

k návrhu poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení (26. října 2011)

Související sněmovní tisky

345 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)