Usnesení PS č. 77

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení (23. září 2010)

Související sněmovní tisky

42 Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic
ISP (příhlásit)