Usnesení PS č. 761

k návrhu poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení (23. září 2011)

Související sněmovní tisky

268 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
ISP (příhlásit)