Usnesení PS č. 728

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení (22. září 2011)

Související sněmovní tisky

288 Doh.mezi ČR a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
ISP (příhlásit)