Usnesení PS č. 68

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení (23. září 2010)

Související sněmovní tisky

14 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic
ISP (příhlásit)