Usnesení PS č. 619

k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení (21. června 2011)
ISP (příhlásit)