Usnesení PS č. 601

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - třetí čtení (21. června 2011)

Související sněmovní tisky

248 Novela z. o rostlinolékařské péči
ISP (příhlásit)