Usnesení PS č. 585

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011 /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení (17. června 2011)

Související sněmovní tisky

336 Sml. mezi ČR a Lucem. velkovév. o vým. a ochr. utaj. infom.
ISP (příhlásit)