Usnesení PS č. 503

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - třetí čtení (6. května 2011)
ISP (příhlásit)