Usnesení PS č. 449

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím /sněmovní tisk 193/ - druhé čtení (28. dubna 2011)

Související sněmovní tisky

193 Doh.mezi státy EU a Norsk.král.o spolupr. v obl.druž.navig.
ISP (příhlásit)