Usnesení PS č. 441

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení (27. dubna 2011)

Související sněmovní tisky

185 Rámcová doh. mezi státy EU a Korejskou rep.
ISP (příhlásit)