Usnesení PS č. 42

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení (21. září 2010)
ISP (příhlásit)