Usnesení PS č. 419

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení (23. března 2011)

Související sněmovní tisky

151 Doh.mezi ES a Jihoafric.rep.o obchodu,rozvoji a spolupráci
ISP (příhlásit)