Usnesení PS č. 407

k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 /sněmovní tisk 75/ (23. března 2011)
ISP (příhlásit)