Usnesení PS č. 397

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení (23. března 2011)
ISP (příhlásit)