Usnesení PS č. 332

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení (10. února 2011)

Související sněmovní tisky

227 Doh.mezi ČR a vl. Rep. Srbsko o policejní spolupráci




ISP (příhlásit)