Usnesení PS č. 325

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení (10. února 2011)

Související sněmovní tisky

186 Prot. mezi ČR a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
ISP (příhlásit)