Usnesení PS č. 324

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení (10. února 2011)

Související sněmovní tisky

128 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací
ISP (příhlásit)